BẮT ĐẦU TẠO RA LỢI NHUẬN CÙNG CHÚNG TÔI

Chúng tôi khuyến khích đầu tư ở chỉ số lợi nhuận trung bình - cao.
Tham gia và Lựa chọn gói đầu tư

Kế hoạch

Silver

Tiền gửi

10000

Lợi nhuận (12 tháng)

134000

(+151%)

Lợi nhuận (tháng)

1000

(+12,5%)

Lợi nhuận (ngày)

60

(+0,416%)

Bronze

Silver

Gold

Platinum

100 €
1 500 €
5 000 €
40 000 €
ĐẦU TƯ3600 (0,032 BTC)

Tỉ giá BTC hiện tại: 7209.00

Thanh toán Bitcoin, AdvCash (qua phương thức: Ethereum, Litecoin)

ƯU ĐIỂM

Đầu tư vào quỹ mang lại lợi nhuận tối ưu

Thanh toán nhanh chóng hàng ngày

Tự chủ động quản lý tài khoản riêng

Hỗ trợ Khách hàng qua e-mail/chat

KHI CÓ CÂU HỎI? VUI LÒNG LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

[email protected]